Reglement 2023

På denne siden finnes en detaljert oversikt over reglementet som er gjeldende for Bergen Fotballcup 2023. Vi anbefaler alle deltakende lag og trenere å lese nøye gjennom turneringsreglene.

1. SPILLEREGLER

Bergen Fotballcup spilles etter FIFA`s og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

2. TURNERINGSFORM

Til Bergen Fotballcup er alle klubblag velkommen. Eneste krav er at klubben er registrert hos sitt lands FIFA-godkjente fotballforbund. Samarbeidslag aksepteres også.

2.1 Alle lag må dokumentere at samtlige spillere er forsikret gjennom det nasjonale fotballforbund.

2.2 Lagene inndeles i grupper på fire eller fem lag, der alle møter hverandre i en enkelt serie. Følgende kriterier gjelder for avansement: Seier gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng, og tap gir 0 poeng. 
Om to eller flere ender på samme poengsum gjelder følgende kriterier:

1. Målforskjell
2. Flest scorede mål
3. Innbyrdes kamp
4. Straffespark, j.fr. FIFAs regler

2.3 Sluttspill
Plass 1 og 2 i hver gruppe går til A-sluttspill, plass 3 og 4 går til B-sluttspill. I puljer med 5 lag er laget på siste plass ferdig etter 4 innledende kamper. Sluttspillet avvikles som cup der en blir slått ut av turneringen ved tap. Uavgjorte kamper i sluttspill avgjøres med straffesparkkonkurranse, j.fr. FIFAs regler. Fra og med semifinaler er det 2×5 minutter ekstraomganger før en eventuell straffesparkkonkurranse ved uavgjort.
Alle kamper i alle klasser spilles som 11er fotball, unntatt G13 og J13 som spilles som nier fotball.

3. KLASSER

Gutter 13 (G13) – gutter født 1/1-2010 eller senere
Gutter 14 (G14) – gutter født 1/1-2009 eller senere
Gutter 15 (G15) – gutter født 1/1-2008 eller senere
Gutter 16 (G16) – gutter født 1/1-2007 eller senere
Gutter 19 (G19) – gutter født 1/1- 2004 eller senere

Jenter 13 (J13) – jenter født 1/1- 2010 eller senere

Jenter14 (J14) – jenter født 1/1- 2009 eller senere
Jenter 15 (J15) – jenter født 1/1- 2008 eller senere
Jenter 17 (J17) – jenter født 1/1- 2006 eller senere

4. SPILLETIDER

 • Spilletid for alle årsklasser:
  Innledende kamper og sluttspillkamper frem til og med semifinaler: 2 x 20 min.
  Alle finaler 2 x 25 min.

5. ANTALL SPILLERE OG INNBYTTERE

5.1 Et lag kan maksimalt bruke 18 spillere i en kamp. Det vil si 11 spillere på banen og tilgjengelige 7 innbyttere. Spillere som blir byttet ut kan komme innpå banen igjen. Spillerbytte kan kun skje ved å kontakte dommer når det er stopp i spillet. Alle bytter skal skje ved midtlinjen, utbyttet spiller skal ha forlatt banen før erstatter kommer inn, overtredelse vil føre til gult kort.

For klassene G 13 og J 13 spilles det 9 er fotball

5.2 Det er tillatt for en spiller fra samme klubb å delta på flere lag i turneringen, dog ikke i samme klasse. Slike spillere skal registreres på spiller-listene for de lag de skal delta på. Det er maksgrense på 24 antall spillere pr. lag.

6. ALDERSLEGITIMASJON / SPILLEROVERSIKT

Alle lag skal levere inn en oversikt på de spillere som skal delta på laget. Samtlige spillere må kunne legitimere seg ved hjelp av legitimasjon som pass, kredittkort m.m. Det aksepteres foto på mobiltelefon av legitimasjon.

7. DISPENSASJONER

7.1 Det kan gis dispensasjon for 2 stk. overårige på hvert lag (gjelder ikke i klassen G19). Det kan gis dispensasjon til flere hvis det er gitt tillatelse til dette fra NFF. Det aksepteres 2 stk. gjestespillere pr lag. Det forutsettes at spiller har fått godkjent dispensasjon i egen krets. Bergen Fotballcup kan gi dispensasjoner og hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert hver for seg. Bergen Fotballcup ønsker i hovedsak at lagene forholder seg til rene årskull. Dette gjelder også for utenlandske lag som anvender 1. august-regelen.

7.2 Jenter kan spille i gutteklassen. Forutsatt at reglementet for aldersinndeling følges.

8. KAMPDETALJER

8.1 Lagoppstilling

 • Lagoppstillingen skal synliggjøres på turneringens egne dommerkort, og gis til dommeren før hver kamp.
 • Spillerens trøyenummer skal samstemme med dommerkortet.
 • Alle som står på dommerkortet anses for å ha spilt kampen.
 • Det kan bli gjennomført stikkprøver for å avdekke misforhold mellom dommerkort og spillertropp.

8.2 Spilledrakter

 • Alle spilledrakter skal være unike og samstemme med dommerkortet.
 • Nummereringen skal være på ryggen av drakten.
 • Ved draktkollisjon (for like farger) er det bortelaget som skal bytte drakter eller benytte vester.

8.3 Kampene

 • Alle spillere skal være ankommet banen og være spilleklare 5  minutter før kampstart.
 • Alle spillere må være forsikret.
 • Alle spillere skal ha leggbeskyttere
 • Lagene er ansvarlige for supporternes oppførsel.
 • Lagleder skal umiddelbart etter kampslutt bekrefte kampresultatet og eventuelle utvisninger. Manglende signering av dommerkort vil bli rapportert til turneringsledelsen.

8.4 Hjemmelag holder kampball
Klasse G13, G14, J13 spiller med 4er-baller. De andre klassene benytter 5er-baller.

9. DOMMERE

Dommerne er autorisert av Norges Fotballforbund. I alle finalene både i A og B sluttspill benytter vi assistentdommere.

10. JURY

En turneringsjury vil bestå av representanter utpekt av arrangørklubb. Juryens oppgave er å behandle alle innkomne protester. Juryens beslutninger er endelige og kan ikke overprøves.

11. PROTESTER OG STRAFF

11.1 Protester skal leveres skriftlig til sekretariat av protesterende lags ansvarlige leder senest 90 minutter etter at den berørte kampen er avsluttet.

 • Protestgebyr kr. 500,- skal betales samtidig som innlevering av protest. Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas tilfølge.
 • Protester mot dommeravgjørelser vil ikke bli behandlet.

11.2 Utvisninger og advarsel

 • Utvist spiller må automatisk stå over neste kamp. Dette gjelder uavhengig om neste kamp er en cupkamp eller puljekamp.
 • Turneringsledelsen kan også gi strengere straff målt ut fra hvor alvorlig forseelsen var.
 • Advarsler (gule kort) tas ikke med videre i turneringen, men spiller må ut i 5 min. (Gjelder ikke G19).
 • Svært grove utvisninger kan rapporteres videre til spillerens fotballkrets, for utenlandske spillere rettes denne til det nasjonale fotballforbundet.

OBS! Dersom et lag anvender en utestengt spiller ilegges laget en straff på tapt kamp og 0-3 som resultat.

12. WALK OVER OG AVBRUTT KAMP

12.1 Lag som ikke stiller til kamp kan tape kampen med 0-3 etter beslutning av kampjuryen. Ved gjentatte uteblivelser kan lag utestenges fra turneringen.
 Turneringsjuryen kan beslutte at et lag utestenges etter bare en uteblivelse, hvis det er spesielle bakenforliggende grunner.

12.2 Hvis en kamp må avbrytes og ikke blir ferdigspilt er det opp til juryen å bestemme om kampen skal spilles om igjen fra start eller om den skal fortsette fra det tidspunkt den ble avbrutt, eller at resultatet i kampen skal fastsettes, eller om ett eller begge lag taper kampen med 0-3.

13. BANENE

13.1 Alle baner har kunstgress.

14. KAMPPROGRAM

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å forandre i kampoppsettet når det gjelder gruppeinndeling, hvilke tider og baner kampene skal spilles på. Alle endringer vil bli sendt til lagenes kontaktperson.

15 ARRANGØR

Varegg Fotball.