Bergen Fotballcup – Smittevern

august 8, 2021

BERGEN FOTBALLCUP 2021 SMITTEVERNREGLER

 • Lagene oppfordres til å begrense antall møtende publikum.
 • OBS: Publikum skal ikke blande seg med spillertroppene. Lagene oppfordres til å komme samlet og samtidig til arenaene.
 • Alle lag skal på forhånd ha registrert komplett tropp, det vil si alle spillere, trenere og lagledere. Slik registrering skjer via CupManager (se epost sendt laget ved påmelding)​. Mangelfull registrering kan medføre bortvisning fra cup. Stikkprøver vil foretas. ​
 • Alt publikum skal registrere seg ved å scanne QR kode ved inngang. Ingen skal ta seg inn på arenaen uten slik registrering.
 • Bruk Antibac og god håndhygiene. Munnbind anbefales.
 • Publikum til alle kamper står i anviste soner for enten hjemmelag eller bortelag, og publikum skal overholde avstandsreglene (1 m). ​
 • Er man uvel eller har symptomer møter man ikke, gjelder spillere, trenere, ledere og publikum.
 • ​Det vil ikke være tilgang på garderober

Smittevernsprotokoll for gjeldende for Bergen Fotballcup 2021

 1. Vi vil overholde og innrette oss etter Covid- 19 forskriften og dens bestemmelser
 2. Vi vil følge råd og anbefalinger som følger av Helsedirektoratets smittevernveileder
 3. Vi vil følge råd og anbefalinger som følger av NFFs koronahåndbok
 4. Vi vil arbeide etter NIFs/ NFFs sjekkliste utarbeidet for gjennomføring av arrangementer.
 5. I tillegg til dette vil vi utarbeide detaljerte, tilpassede retningslinjersom omhandler:
 6. Fysiske sperringer og/ eller avgrensninger med hensyn til hvor man kan/ skal oppholde seg som deltaker, dommere, arrangør- stab, publikum med videre
  b. Bruk av munnbind og stasjoner for og bruk av antibac
  c. Bruk og renhold av toaletter og eventuelt garderober
  d. Begrensninger i forhold til kafedrift/ salg av mat/ drikke